O Bazi        

Unos pojmova za pretraživanje

Pojam KLJUČNA REČ i upotreba operatora (I ; ILI)

Upotreba operatora ($)

Pretraživanje ličnosti

Izbor polja u leksikonu

Prikazivanje LEKSIKONA

Lociranje pojma u leksikonu

Brzo kretanje kroz leksikon

Izbor pojmova

Kreiranje LISTE pojmova

Brisanje pojma iz liste

Kada smo kreirali LISTU ili pojedinačni pojam

 

 

 

BAZA Programskog arhiva TV Beograd koja je publikovana na Web-u je organizovana u tri globalna domena:

VIDEO (snimci na video i digitalnim kasetama) 120 000 jedinica

FILM   (snimci na filmskoj traci) 200 000 jedinica

FOTO  (fotografije)

Svaki od domena se jednostavno poziva pomoću sledećih linkova:

 

traženi pojmovi se unose u polje za pretraživanje, razdvojeni separatorom ";". Pojam može biti sastavljen iz više reči kao što je slučaj sa naslovima emisija ili serija.

Pojam (KLJUČNA REČ) je ugrađen u dokument i omogućava dobijanje svih dokumenata iz baze koji ga sadrže. Kada želite da pronađete više pojmova u istim dokumentima koristite operator "I" (program će dati presek svih dokumenata u kojima se nalaze tražene ključne reči). Kada želite da pronađete više pojmova odjednom bez obzira da li se nalaze u istom dokumentu, koristite operator "ILI". 

Upotrebom znaka "$" (npr. AVIO$,) dobijate sve slogove koji sadrže pojmove kojima je tekst pre znaka "$" osnova, tj. zanemaruje se ostatak. Korisno je kod pretraživanja datuma koji su uneti u formatu gggg/mm/dd. 

Primer: 2000/10/$, daje sva dokumenta iz oktobra 2000-te.

 

Ličnosti: Ime i prezime su odvojeni separatorom ";" uz označen operator "I

Primer: Petar;Marković - daje slogove gde se pojavljuje Petar Marković ili Kralj;Petar;Prvi;Karađorđević - daje slogove gde se pojavljuje Kralj Petar Prvi Karađorđević...)

 

Aktiviranjem strelice na dole dobijate spisak polja po kojima je izvršeno indeksiranje baze.

POJAM koji tražite može da se nalazi u više različitih polja (npr. DESKRIPTORI, NASLOV EMISIJE, GRAD ...) "SVA POLJA" je  polazna opcija.

Program vrši pretragu u bazi nad svim poljima, daje više dokumenata... Izborom samo jednog polja sužavate vaš izbor na manji broj dokumenata. 

 

Ujedno klikom na dugme LEKSIKON

 

otvarate novi prozor u kome imate uvid kako je neka tema opisana, tj. kako je nešto definisano koji kompletno izgleda ovako:

 

Ako ste izabrali neko posebno polje definisano u leksikonu njegov naziv će se pojaviti u naslovu prozora. Ukoliko niste selektovali polje biće uključena sva polja kao unapred definisana:

Pošto je LEKSIKON obiman možete brzo locirati mesto u njemu gde se nalazi Vaš traženi pojam tako što ukucate prvih nekoliko slova ili celu reč i aktivirate dugme LOCIRAJ. U našem primeru to je TESLA. Kao što se vidi, u levom delu prozora pojaviće se termini koji imaju "koren" reči TESL:

Za brzo kretanje kroz leksikon možete koristiti dugme SLEDEĆA STRANA:

Brzo kretanje kroz LEKSIKON možemo obaviti i pomoću početnih slova azbuke:

Kada pronađete željeni termin jednostavnim klikom na njega već ste ga izabrali, smestili u levi deo prozora. Tako kreirate LISTU za pretraživanje. Možete izabrati više termina po želji i sa različitih mesta u leksikonu. Svi će biti u istom prozoru

Ovde vidimo LISTU kreiranu od pojmova koji se odnose na Teslu. Ako neki pojam želimo da izbrišemo iz liste, to ćemo uraditi jednostavnim klikom na njega.

Kada smo napravili LISTU pojmova za traženje aktiviramo dugme ZA TRAŽENJE, pomoću koga sve pojmove smeštamo u polje za unos pojmova koji se nalazi na uvodnoj strani i jednostavno aktiviramo dugme PRONAĐI

 

ILI uvek možete da upotrebite dugme...