Jedno od glavnih bogatstava Televizije Beograd je njen programski audiovizuelni arhiv. Ovaj arhiv predstavlja, s jedne strane, dragoceno svedočenje o svim političkim i društvenim događanjima u periodu od 1958. godine do danas, a sa druge, živi dokaz nivoa i kvaliteta intelektualne produkcije srpskog miljea u drugoj polovini XX veka. Veoma veliki deo ovog audiovizuelnog materijala može se kreativno koristiti kao osnova za čitav niz novih TV programa, ili se može, kao što je već slučaj, emitovati u celini. Bez sumnje, audiovizuelni arhiv TV Beograd je dragoceni izvor programa, ali takođe i potencijalni izvor prihoda, jer je zamišljeno da se uskladišteni mateirjal koristi kao osnova za produkciju (zajedno sa PGP-om / mučičkom i video produkcijskom granom RTS) određenog broja video proizvoda sa veoma dobrom prođom, ili da se prodaje svima koji su zainteresovani za informativni i dokumentarni materijal.

Razvojem televizijskih tahnologija menjao se način proizvodnje, pa su se, u zavisnosti od toga, i audiovizuelni zapisi arhivirali na različitim formatima. U početku je preovlađujući način snimanja bio filmskom tehnikom, da bi danas video produkcija bila dominantna.

Količine arhiviranog materiajla u Programskom arhivu TV Beograd:

FILM -   16, 35mm 400.000 naslova
VIDEO -   Q-format 4.000 traka
VIDEO -   C-format 15.000 traka
VIDEO -   UMATIC 3.000 traka
VIDEO -   BETA SP 20.000 traka
VIDEO -   DVC PRO 7.000 traka